Här kan du bo

På Strömsborg finns fem charmiga, välutrustade och renoverade sommarvillor från början av 1900-talet samt en lillstuga alldeles vid vattnet. Eftersom många besväras av allergi är det inte tillåtet att medföra husdjur. Rökning är förbjuden i samtliga hus.

Under 2015 har merparten av Strömsborgs sängar bytts ut till moderna resårsängar med god komfort.

Under 2018 och våren 2019 har Elim renoverats och blivit tillgänglighetsanpassat för funktionshindrade.

Uthyrning sker normalt veckovis från lördag 15.00 till lördag 12.00 under perioden 15 juni – 31 augusti. Under för- och eftersäsong samt veckor under sommaren då det finns ledig kapacitet kan uthyrning ske över helger eller dygnsvis. Priset per helg är 3 500:- oavsett hus. Undantag för Elim som kostar 8 000:- och Lillstugan som kostar 1 500:-. Båtplats i samband med hyra av hus kan bokas till en kostnad av 100 :- per dygn.

Församlingar och organisationer med diakonal verksamhet ges en subvention upp till 30 % på ordinarie veckopris. Subventioner och rabatter beslutas av styrelsen.

Priset för en planeringsdag utan övernattning är 2 000:-.

För hyresgäst med begränsade ekonomiska förutsättningar finns möjlighet att söka rabatt för boendekostnaden. Styrelsen för Strömsborgs Vilohem beslutar efter bedömning i varje enskilt fall. Sjukintyg, arbetslöshetsintyg eller annan referens som intygar behov av rabatt på hyresavgiften ska bifogas vid ansökan.