Behöver du vila?

Borgen var i början av 1900 talet sommarställe för Lotten Hagelin, som särskilt värnade om missionärer som efter flerårig utlandsvistelse vände hem. År 1910 bildade hon den ekumeniska stiftelsen Strömsborgs Vilohem för att erbjuda vila och avkoppling både för missionärer på hemmavistelse samt andra behövande inom mission och diakoni.

Stiftelsens styrelse har ansvaret för skötsel och underhåll, och beslutar även om de som får vistas här. I Borgen finns en värdfamilj som tar emot gäster och sköter om Strömsborg. Värdfamiljen bjuder in till samlingar och andakter med samtal, information och uppbyggelse i den fantastiskt vackra salongen.

På Borgen finns tillgång till TV och telefon, tidningar, turistinformation och böcker med anknytning till mission och internationell diakoni. Här kan du låna båtar och kolgrill samt hyra tvättmaskin.

Pensionatet är numera nedlagt och husen hyrs ut med självhushåll. Städning ingår inte utan ombesörjs av den som hyr. Det största huset, Elim, är vinterbonat och går att hyra året om. I övrigt varar säsongen i allmänhet från midsommar till skolstarten i augusti, men möjlighet att hyra finns även före och efter denna tid. Det är ca 10 km till närmaste livsmedelsaffär, varför tillgång till cykel eller bil är nödvändig.